Repertoire

Affiche sassefras

van Rene De Obaldia
regie: Frans De Coster

 

"En de wind waaide door de takken van de Sassafras"
Sassafras is een parodie. Alle personages, zowel blanken als roodhuiden worden vrij karikaturaal voorgesteld : ruw, onnozel, primitief, ... De pioniers van bet Wilde Westen waren niet altijd zo heldhaftig als in de film! De slechten waren niet zo slecht en de goeden evenmin zo goed!
In deze toneelvoorstelling wordt de geschiedenis verteld van een pioniersgezin, emigranten en stamvaders van hetgeen wij nu "AMERIKA" noemen.
Het leven was toen hard, een uitdaging voor de man, een belaging voor de eerbaarheid van de vrouw en triestig voor de jeugd. Ze hebben het allemaal meegemaakt, DE ROCKEFELLERS, zware arbeid, kale oogst, opstand der Indianen, plunderende gangsters, oplichtende oplichters en" lichtende kooien"!
Het verhaal vangt aan op bet ogenblik dat de ganse familie aan tafel zit voor bet middagmaal. Een blokhut ergens in Kentucky. Na een heftige woordenwisseling die op een ruzie uitdraait, verlaat Tom, de zoon des huizes, de woning.
Kort daarop komt een bevriend Indianen- stamhoofd melde dat er een grote opstand uitgebroken is en het naburige stadje al in as is gelegd. De Rockefellers maken zich klaar om haven en goed tot de laatste snik tegen de roodhuiden te verdedigen.

Foto Selectie