Repertoire

Affiche onder ons

van R. Verheezen
regie: Chris Rosiers

 

Henri woont samen met zijn kinderen in bij Mee, zijn moeder. Henri werd door zijn vrouw in de steek gelaten. Zij ging er met een Turk van door. Betty liet Johny, haar vrijer zitten om te gaan samenwonen met haar baas. Jacky wordt van school gestuurd wegens homofilie met een Marokkaan. Henri gaat hertrouwen met Angèle, die de puntjes op de " i " wil zetten. Levensecht volkstheater over de laagste klasse uit onze maatschappij. Dit alles is zeker niet negatief bedoeld….in tegendeel!

Foto Selectie