Repertoire

van F. Hijdra
regie: Jan Van den Oudenaerde

 


Het huwelijk van Ted en Susan loopt al een tijdje niet zoals het moet. Een tijdelijke scheiding van tafel en bed lijkt de oplossing. Zo kunnen beide partijen eens goed nadenken over hun toekomst. Als je hoopt dat deze situatie inderdaad maar tijdelijk is en verwacht dat alles nog goed komt, moet je natuurlijk niet doen zoals Ted. Ted is een nachtje doorgezakt met zijn vriend Pieter en vindt zichzelf 's morgens terug op de bank, terwijl er in zijn bed een mooi meisje ligt! Ramp! Want Susan kan elk ogenblik op bezoek komen. Mireille, want zo heet het meisje is zich van de prins geen kwaad. Dit is het begin van talloze complicaties die pas helemaal aan het einde volledig worden uitgeklaard.

Foto Selectie